Zaměření

Autodoprava Kühnel

Autodoprava

Zabýváme se přepravou sypkých materiálů (písků, zeminy, kameniva, betonových směsí). obalových hmot, zemědělských komodit.

Zemní práce

Provádíme výkopy základů domů, těžební práce, terénní úpravy, skrývky orné půdy, přípravy povrchů a mnoho dalšího.

Demolice

Provádíme demoliční práce na klíč, včetně odvozu suti, uložení materiálu na skládku, terénních úprav nebo výkopů základových pasů.

Prodej kameniva, písků

Z lomu Dobkovičky (Kámen Zbraslav) nebo pískovny v obci Nučničky u Trávčic. V případě dohody jsme schopni zprostředkovat kamenivo/písek i z jiného lomu nebo pískovny.